Banjska

Na dvadesetak kilometara severozapadno od Kosovske Mitrovice, u istoimenom selu, nalazi se ovaj drevni manastir. Crkvu, posvećenu svetom Stefanu Prvomučeniku, zaštitniku dinastije Nemanjića, kralj Milutin je gradio sebi kao grobni hram. Zidana između 1312. i 1316. po uzoru na Studenicu, cela ova građevina bila je obložena plavim, belim i ružičastim mermerom. Raskošnom kamenom plastikom bili su obogaćeni zidovi, ukrašeni portali i prozori. Na ulaznom portalu nalazila se kamena figura Bogorodice sa malim Hristom na krilu, koja je docnije, po predanju, pred jednu od turskih pohara sama preletela u manastir Sokolicu. Danas je nadaleko poznata kao Bogorodica Sokolička. I na Milutinovoj zadužbini u Banjskoj, zabeleženo je, mogla se videti ona čudesno skladna igra različito nivelisanih i oblikovanih krovova. Na žalost, danas možemo tek naslutiti kakav je utisak ostavljala ova monumentalna građevina u vreme kada je bila dovršena, a tek je njena unutrašnjost bila izvanredne lepote! Te freske, oslikane sa mnogo zlata, nisu sačuvane. U brojnim poharama, od strane moćnih osvajača, sve je nestalo,čak su i zlatne freske sastrugane sa zidova. Mnogo toga je za nas, današnje, trajno izgubljeno. Crkva je, međutim, sada uglavnom restaurisana, podignut je novi konak, no treba još dosta da bi se uobličio ceo manastirski kompleks. Kada to bude gotovo, očekuje se da će najzad biti ostvaren i više puta najavljivani prenos moštiju kralja Milutina iz Crkve Svetog Kralja u Sofiji.

<< Nazad